این دسته بندی شامل انواع آبگرمکن های ایستاده از جمله آبگرمکن ایستاده گازی و آبگرمکن ایستاده برقی در برندهای معتبر از قبیل سپهرالکتریک، لورچ و آزمون می باشد.

آبگرمکن ایستاده

آبگرمکن ایستاده برقی آزمون کار مدل EV200