این دسته بندی شامل انواع ساندویچ ساز در برندهای معتبر از قبیل بلک اند دکر، کن وود، فلر و پارس خزر می باشد.