این دسته بندی شامل انواع پنکه رومیزی در برندهای معتبر از قبیل پارس خزر و سانی می باشد.