این دسته بندی شامل انواع پنکه پایه بلند در برندهای معتبر از قبیل پارس خزر، میدیا و سانی می باشد.

پنکه پایه بلند پارس خزر مدل 4030