این دسته بندی شامل انواع کولر در برندهای معتبر از قبیل آبسال، انرژی، سپهر الکتریک و پارس می باشد.

کولر آبی آبسال مدل AC/CP75R با ریموت کنترل