این دسته بندی شامل انواع آبگرمکن دیواری از جمله آبگرمکن دیواری گازی و آبگرمکن دیواری برقی در برندهای معتبر از قبیل بوتان، ایران شرق، پلار و آزمون می باشد.

آبگرمکن دیواری

آبگرمکن دیواری برقی آزمون کار مدل EW SUN