این دسته بندی شامل انواع پنکه دیواری در برندهای معتبر از قبیل پارس خزر و سانی می باشد.