این دسته بندی شامل انواع کولر در برندهای معتبر از قبیل آبسال، انرژی، سپهر الکتریک و پارس می باشد.

کولر

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE400-UD