این دسته بندی شامل انواع اجاق گازهای فردار شامل اجاق گاز چهار شعله، اجاق گاز پنج شعله و اجاق گاز شش شعله در برندهای معتبر از قبیل سینجر، اسنوا و تاکنو می باشد.