این دسته بندی شامل انواع آبگرمکن دیواری گازی در برندهای معتبر از جمله آزمون می باشد.