این دسته بندی شامل انواع بخاری گازی از جمله دودکش دار و بدون دود کش در برندهای معتبر از قبیل نیک کالا، آبسال، پلار و انرژی می باشد.

بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان الماسه MN12-A