این دسته بندی شامل انواع آبگرمکن دیواری گازی در برندهای معتبر از قبیل بوتان، ایران شرق و پلار می باشد.