شرایط ارسال سفارش


ارسال در مناطق 22 گانه شهر تهران

ارسال رایگان

سفارش هایی که جمع مبلغ فاکتور آن ها بیشتر از 100000 تومان (یکصد هزار تومان) باشند در مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت رایگان ارسال خواهند شد. سفارش های با جمع مبلغ فاکتور کمتر، شامل 8000 تومان هزینه ارسال می شوند.

زمان ارسال

سفارش های ثبت و تأیید شده قبل از ساعت 13 (1 بعدازظهر) در همان روز و یا حداکثر روز کاری بعد و سفارش هایی که بعد از ساعت 13 ثبت شوند حداکثر ظرف 2 روز کاری بعد تحویل داده خواهند شد. زمان قطعی تحویل پس از تماس تلفنی با خریدار و با هماهنگی ایشان اعلام می گردد.

 

ارسال به سایر شهرها و شهرستان ها

- امکان ارسال سفارش های مربوط به سایر شهرهای استان تهران (خارج از مناطق 22گانه) و استان البرز توسط واحدهای حمل فروشگاه لیمون وجود دارد. هزینه ارسال و زمان تحویل سفارش پس از تماس تلفنی با خریدار و متناسب با محل تحویل به ایشان اعلام می گردد.

- ارسال سفارش های مربوط به سایر شهرها و شهرستان های کشور از طریق شرکت های باربری صورت می گیرد که ارسال سفارش از انبار فروشگاه تا شعبه شرکت باربری در تهران رایگان بوده و هزینه ارسال از شرکت باربری در تهران تا محل تحویل خریدار، توسط شرکت باربری محاسبه و هنگام تحویل سفارش از مشتری دریافت می شود.